کارگاه آموزشی روش تحقیق در نسخ خطی و چاپ های سربی و سنگی نهج البلاغه

میراث مکتوب - کارگاه آموزشی روش تحقیق در نسخ خطی و چاپ های سربی و سنگی نهج البلاغه و دیگر آثار مربوط به حضرت علی علیه السلام با رویکرد مؤلف شناسی، سبک شناسی و نسخه شناسی در پژوهشگاه علوم­ انسانی و مطالعات فرهنگی  برگزار می شود.

تدریس این کارگاه آموزشی را دکتر سید ابراهیم دیباجی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با سابقه پژوهش در نسخ خطی و فهرست نویسی نسخه های خطی کتابخانه های مجلس و دانشگاه تهران بر عهده دارد.

 سرفصل ها و محتوای دورۀ آموزشی به شرح زیر است :

پدیداری خط و کتابت در روزهای نخستین آفرینش و روش شناختن نسخه و ارتباط آن با خط و کتابت

انواع گوناگون نسخه های خطی و فوایدی که از آنها در گسترش و علوم و فنون بدست آمده است

نسخه هایی از نهج البلاغه امام علی علیه السلام و راه اثبات نهج البلاغه از طریق نسخه ها

شرحهای مهم نهج البلاغه و شماری از آثار امام علی علیه السلام مانند دعاها و برخی خطبه ها که در نهج البلاغه نیست

شناختن مؤلفان در راستای تألیفها و کتابها

شناختن سبکهای علوم و فنون از طریق نسخه ها

پدیداری چاپهای سنگی و چگونگی آنها

پدیداری چاپهای سربی

شناختن نسخه های اصلی و خط مؤلفان

احتیاج و نیاز مرکزهای علمی و پژوهشی به نسخه شناسی

شرکت در این دوره برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی بلامانع است.

برای اطلاع بیشتر از این کارگاه های آموزشی اینجا کلیک کنید.