تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

میراث مکتوب - دانش ایران شناسی ، به دلیل گستردگی زمینه ی تحقیق ،دامنه ی وسیعی دارد، به عبارت دیگر ،ایران شناسی ، علمی جامع است و حیات معنوی ،اندیشه های دینی ،رسوم و فرهنگ کلیه اقوام و جوامعی را فرا می گیرد که در داخل و یا بیرون ازمرزهای کنونی ایران ، با ارزش های ایرانی ، قرن ها زیسته و خو گرفته اند.

اطلاع از فرهنگ ،تاریخ و زبان های باستانی ایران ، پژوهشگر ایران شناس را به شناخت بسیاری از ریشه های لغوی و کاربرد واژه ها و اصطلاحات متداول در دوران اسلامی هدایت می کند.مجلد حاضر ، مباحث مهمی از حیات فرهنگی را در پرتو اسلام پی می گیرد و جهان بینی ایرانیان در روند تاریخی و سیر تکامل اجتماعی آن باتوجه به «مکتب تاریخی ایران شناسی» را در ده فصل مورد پژوهش قرار می دهد. درفصل اول ،قلمرو پژوهش «مکتب زبان شناسی و فقه اللغه ایرانی»، «مکتب تاریخی ایران شناسی» و «مکتب جغرافیایی ایران شناسی» را شرح می دهد.فصل دوم، شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی است.فصل سوم،حیات معنوی و تاثیرات فرهنگی ایران ، در قرون نخستین اسلامی و روند اسلامی شدن ایران تا سقوط عباسیان در قرن هفتم هجری را مورد بحث قرار می دهد. فصل چهارم،زبان های ایرانی در دوران اسلامی و لهجه ها و گویش های مختلفی را که در سراسر ایران بکار می رود را بررسی می کند. فصل پنجم، ساکنان و اقوام مختلفی را که در ایران ساکن اند،مورد تفحص قرار می دهد. فصل ششم ، درباره ی اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در مطالعات ایرانی است. فصل هفتم ،مربوط به اهمیتسفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی است.فصل هشتم ،درباره ی اهمیت و نقش ادبیات تاریخی و متون نثر است. فصل نهم ، نظام حکومت ایران ، تشکیلات اداری و سازمان های مختلف اجتماعی ایران را توضیح داده است.فصل دهم، به جهان بینی و اندیشه های ایران در دوران اسلامی اختصاص دارد.

فهرست

پیش گفتار

دانش ایران شناسی و قلمرو تحقیقات آن

شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی

حیات معنوی ایران و تاثیرات فرهنگی

زبان های ایرانی نو در دوران اسلامی

ساکنان و اقوام ایران

اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در تحقیقات ایران شناسی

اهمیت سفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی

اهمیت ادبیات تاریخی در تحقیقات ایران شناسی

نظام حکومت ایران در دوران اسلامی

جهان بینی و اندیشه های دینی ایرانیان در دوران اسلامی

میراحمدی، مریم، تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی، تهران، طهوری، 1395

منبع: کتابخانۀ تخصصی تاریخ ایران و اسلام

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.