فراخوان همایش ملی «هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان»

میراث مکتوب _ همایش ملی «هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان» اردیبهشت 96 در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار می شود.

محورهای همایش به شرح زیر است:
خاستگاه و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی داستان‌های هزار و یک شب
نقد و بررسی نسخ خطی و چاپی هزار و یک شب
هزار و یک شب در قلمرو ادبیات تطبیقی
پیوند هزار و یک شب با انواع ادبی
پیوند هزار و یک شب با هنرهای زیبا
نقد و بررسی ترجمه‌های هزار و یک شب
هزار و یک شب در نقدهای ادبی
بن‌مایه‌های اساطیری و کهن الگوها در هزار و یک شب
سبک‌شناسی هزار و یک شب
تأثیر فرهنگ و زبان ایران باستان در هزار و یک شب
تأثیر تمدن اسلامی در هزار و یک شب
مؤلفه‌های جهانی هزار و یک شب
هزار و یک شب و ادبیات معاصر
روایت شناسی، معنی‌شناسی، نشانه‌شناسی و گفتمان‌کاوی هزار و یک شب
هزار و یک شب در سینمای ایران و جهان
بازنویسی هزار و یک شب برای کودکان

این همایش 13 اردیبهشت به کوشش دانشگاه بوعلی سینا برگزار می شود و مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله به همایش 16 بهمن ماه سال جاری است.
آدرس دبیرخانه: همدان- بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.