از کتیبه‌ها چه می‌توان دریافت؟

میراث مکتوب - این کتاب شاملِ پیکره‌ یا مجموعه‌ای است از کتیبه‌های بناها و یادگاری‌های برجامانده از پنج قرنِ نخستِ اسلامی در ایران‌زمین. کتاب افزون بر اینکه فهرستی از کهن‌ترین کتیبه‌های دورانِ اسلامیِ ایران‌زمین به دست می‌دهد، مرجعی است بسیار سودمند در آموختنِ شیوۀ پرداختن به کتیبه‌ها

پاسخی است به این پرسش که دربارۀ کتیبه‌ها چه می‌توان گفت و از کتیبه‌ها چه می‌توان دریافتافزون بر شرحِ دقیقِ هر مدخل، مؤلف بر این کتاب درآمدی مفصل نوشته که حاویِ ظرائفِ این کار و عصارۀ دریافت‌های او از پژوهش در کتیبه‌هاست. شرح و تحلیلِ موشکافانۀ کتیبه‌ها و گشودنِ گره‌های کور در قرائتِ آنها و کشفِ دلالت‌های پنهان در پسِ عبارات و کلمات و حتی حروف که سهل است، اهلِ نظر می‌دانند حتی یافتنِ ضبطی پاکیزه از متنِ کتیبه‌های بناهای ایران چه اندازه دشوار است.

افزون بر ضبطِ دقیقِ متنِ کتیبه‌ها، مطالبِ  گوناگونی که در شرحِ هر کتیبه یا هر مدخلِ این کتاب آمده، از بررسی‌های محتوایی و تحلیلِ سیاقِ تاریخی و جغرافیاییِ کتیبه‌ها گرفته تا بررسی‌های صوری و خط‌ شناسانه، از این اثر منبعی آموزنده و سودند برای کتیبه‌پژوهان و دانشورانِ تاریخ و معماری ساخته است.

شیلا بلر در این کتاب به بررسی محتوایی و تحلیل سیاق تاریخی و جغرافیایی کتیبه‌ها و واکاوی صوری و خط شناسانه پرداخته است.

بلر، شیلا، نخستین کتیبه‌ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین، ترجمه: مهدی گلچین عارفی، تهران، متن، بها: قیمت: 420000 ریال، 1394.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.