نامه منظوم دکتر شفیعی کدکنی به استاد مهدوی دامغانی

میراث مکتوب - دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در یکی از سروده های اخیر خود، که به منظور دعوت و درخواست از استاد بزرگوار، دکتر احمد مهدوی دامغانی؛ استاد بلندپایه ایرانی مقیم ایالت فیلادلفیای آمریکا، برای بازگشت به ایران سروده است، در ضمن بر شمردن سجایای اخلاقی این استاد گرامی، از آرزو و اشتیاق خود، به زیارت امام رضا علیه السلام سخن گفته است.
دکتر شفیعی کدکنی در این نامه منظوم، آرزو کرده است که ای کاش پس از بازگشت استاد مهدوی دامغانی به ایران، بعد از پذیرایی از ایشان در منزل، به همراهی یکدیگر، به عتبه بوسی امام علی بن موسی الرضا المرتضی (علیه آلاف التحیه و الثنا) مشرف شوند.

تصویر این نامه را که در مجلۀ فرهنگی – هنری سفینۀ تبریز منتشر شده است در ادامه مشاهده کنید.