برگزاری یکمین سالگرد درگذشت استاد احمد منزوی

میراث مکتوب - به مناسبت یکمین سالگرد درگذشت کتابشناس نامدار شادروان استاد احمد منزوی مراسمی در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی روز یکشنبه 21 آذر ماه 1395 از ساعت 10 الی 11:30 برگزار می‌شود. ضمناً در خصوص انتشار مجلد دوازدهم فهرستواره کتابهای فارسی دربارۀ کوششهای کتابشناسانه آن شادروان سخنانی ایراد خواهد شد.

منبع: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی