منقولات فارسی کتاب التّیسیر فی التّفسیر

میراث مکتوب - ابوحفص عمر بن محمد نَسَفی (461-537) ملقب به نجم الدین و معروف به «مفتی الثقلین» عالم بزرگ حنفی مذهبِ قرن پنجم و ششم و صاحب تألیفات متعدد است. سمعانی (506 - 562) هر چند با احترام از وی یاد میکند، گردآورده های او از حدیث را چندان نمی پسندد. نسفی شیوخ بسیار داشته و اسامی آنان را که بالغ بر پانصد و پنجاه تن بوده اند، در کتابی جمع آوری کرده است.

او در سال 507، به قصد ادای فرضۀ حج وارد بغداد و از آنجا راهی مکه شد. در آنجا با زمخشری (467 - 538) دیدار کرد و پس از گزاردن حج، در همان سال به سمرقند بازگشت. نسفی در سمرقند وفات یافت و در مقبرۀ جاکردیزۀ سمرقند به خاک سپرده شد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علی نویدی ملاطی که در شمارۀ اخیر نامۀ فرهنگستان (دورۀ پانزدهم، شمارۀ دوم، پیاپی ۵۸، زمستان ۱۳۹۴ ) منتشر شده است اینجا بخوانید.