انتشار ضمیمۀ 5 گزارش میراث

«نقدی در تراروی نقد»

میراث مکتوب - تازه ترین ضمیمۀ نشریۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایرانشناسی دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 5، پاییز 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد. در این شماره از ضمیمۀ گزارش میراث، دکتر جلال خالقی مطلق به بررسی انتقادها و استدلالهای دکتر سجاد آیدنلو در ضمیمۀ 40 دوفصلنامۀ آینۀ میراث می پردازد.

 

در چکیدۀ این ضمیمه از گزارش میراث می خوانیم:

از آنجا که نقد هر اثر، مجالی دوباره است برای بررسی و ژرفکاوی آن، آگاهی از دیدگاه صاحب اثر دربارۀ انتقادهای طرح شده می تواند خواننده را در داوری درست تر در باب موضوعات موردنقد یاری رساند. در ضمیمۀ ۴۰ آینۀ میراث، دکتر سجاد آیدنلو نقدهایی بر دو تصحیح جدید از شاهنامه نگاشته بود، که بررسی دومین نقد (نقد ویرایش دوم شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق) موضوع گفتار پیش رو است.

منتقد در مقالۀ یادشده ۱۳۵ ایراد بر دومین ویرایش جلال خالقی مطلق از شاهنامه وارد کرده است که ۳۶ مورد از این ایرادات از نظر نگارندۀ گفتار حاضر (دکتر جلال خالقی مطلق) پذیرفتنی و دیگر موارد ناپذیرفتنی است.

از میان ۳۶ مورد پذیرفتنی، ۱۳ مورد مربوط به خطاهای قلمی و چاپخانه ای است؛ همچنین از میان موارد ناپذیرفتنی، برخی را می توان پیشنهادی در برابر پیشنهاد دیگر، بدون برتری یکی بر دیگری، دانست

نگارنده در این گفتار، به بررسی انتقادها و استدلالهای منتقد می پردازد و دلایل خود را برای پذیرش یا رد این انتقادات طرح می کند.

 

 

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیر مسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

معاون سردبیر: مسعود راستی پور

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

بها: 100000 ریال

علاقه مندان برای تهیۀ آثار ، منشورات و مجلات مرکز (آینه میراث، گزارش میراث و میراث علمی) می توانند با شمارۀ 66957889 و با دورنگار 66957889 واحد توزیع و فروش و یا با نشانی الکترونیکی forooshmiras@gmail.com تماس بگیرند.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.