چهل و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب -چهل و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 24 آذر در این مرکز برگزار شد. در این دیدار از علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر به عمل آمد.

علی اصغر شعردوست علی اصغر شعردوست
محمد باقری - سردبیر محلۀ میراث علمی اسلام و  ایران محمد باقری - سردبیر محلۀ میراث علمی اسلام و ایران
علی جنتی - وزیر سایق فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی - وزیر سایق فرهنگ و ارشاد اسلامی
 اهداء لوح تقدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب با امضای استادان و میهمانان نشست ماهانه با اصحاب فرهنگ به دکتر علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس خدمات ارزشمند ایشان. اهداء لوح تقدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب با امضای استادان و میهمانان نشست ماهانه با اصحاب فرهنگ به دکتر علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس خدمات ارزشمند ایشان.
 اهداء لوح تقدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب با امضای استادان و میهمانان نشست ماهانه با اصحاب فرهنگ به دکتر علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس خدمات ارزشمند ایشان. اهداء لوح تقدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب با امضای استادان و میهمانان نشست ماهانه با اصحاب فرهنگ به دکتر علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس خدمات ارزشمند ایشان.
دکتر حسین معصومی همدانی دکتر حسین معصومی همدانی