جلد دوازدهم «فهرستوارۀ کتابهای فارسی» منتشر شد

میراث مکتوب - كتاب «فهرستواره كتابهاى فارسى» جلد ١٢(منظومه ها-بخش سوم)، به كوشش دكتر سيّد صادق سجّادى توسط انتشارات مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى(مركز پژوهش هاى ايرانى و اسلامى) منتشر شد.

 

نزدیک نیم قرن از آن زمان می گذرد که زنده یاد استاد احمد منزوی پای در راه نهاد تا «آرزوی بزرگ خود را در گرد آوری فهرست نسخه های خطی فارسی» جامه عمل بپوشاند. گرچه نیک می دانست که« تهیه فهرستی از همه  نسخه های خطی فارسی از عهده یک تن خارج» است،اما از پای ننشست، زیرا در نظر او « نخستین گام برای شناختن و شناساندن یک ملت کهن سال دست یابی به آثار اوست» و فرهنگ ما اکنون نیازمند چنین فهرستی است»، حتی اگر ناقص و «نیمه تمام» باشد، باز هم « می تواند پایه ای برای کار دیگران قرار گیرد که کامل تر آن را بسازند».

یکی از طرحهایی که مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی از ابتدای کار، در زمره برنامه های خود در نظر داشت، تدوین فهرستی تحقیقی در بر گیرنده کتابهای سراسر جهان اسلام، از آغاز دعوت اسلامی تا پایان قرن 13ق. بود. اجرای این طرح سالها پیش آغاز شد و هزاران برگه نیز فراهم آمد تا اینکه در زمستان 1369خ. استاد احمد منزوی طرح کتاب نامه ای در بر گیرند همه آثار مکتوب فارسی، شامل کتابها، رساله ها و نامه ها- از کهن ترین آثار تا پایان چاپ سنگ- را به این مرکز ارائه کردند تا بر حسب موضوع و هر موضوعی به ترتیب الفبایی نام اثر تنظیم شود.

فهرستوارۀ کتابهای فارسی که در بر گیرندۀ بیش از 850 هزار برگه از همه موضوع ها – مستخرج از 520 عنوان کتاب در 1070 مجلد فهرست و کتابنامه فراهم آمده است – پیش بینی می شود دست کم در 25 مجلّد منتشر شود.

مجلد دوازدهم فهرستواره کتابهای فارسی از میراث علمی روانشاد استاد منزوی با کوشش و ویرایش دکتر سید صادق سجادی و با همت همکاران ایشان: فاطمه داود آبادی، محسن سلیمانی و با حروف نگاری سهیلا خطیبی، مریم احمد پور و صفحه آرایی بهاره بادافراس منتشر شده است.

فهرستوارۀ کتابهای فارسی (جلد دوازدهم، منظومه ها  - بخش سوم)

به کوشش صادق سجادی

ناشر: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی)

شمارگان: 500 نسخه

بها: 57000 تومان

منبع: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی