نسخه برگردان کتاب مختصر المراسم العلویه محقق حلی

میراث مکتوب - نسخه برگردان کتاب مختصر المراسم العلویه محقق حلی.. همراه با تصحیح متن آن و مقدمه ای خوب از دوست عزیز و فاضلم جناب آقای احمد علی مجید الحلی در نجف که توسط مرکز تراث الحله منتشر شده.

مقدمهٔ ایشان را قبل از انتشار خوانده ام بسیار عالی است و دارای فوائد و نکات تراجم شناختی جدیدی از علمای حله است که بسیار قابل استفاده می باشد.

این نسخه یکی از مواریث ‌مهم شیعی است و بارها و بارها آن را در کتابخانهٔ کاشف الغطاء در نجف دست گرفته و آن را در جلد دوم نسخه های خطی این کتابخانه که در حال آماده سازی است فهرست کرده ام.

روی این نسخه سماعات و بلاغات مهمی از دانشمندان و مشایخ بزرگ مدرسه حله در قرن هفتم آمده.

اصل این کتاب در مجموعه ای است که کتاب دیگرش نسخه ای است به غایت مهم از پدر شیخ صدوق علی بن بابویه (متوفای ۳۲۹) که قرن ها مفقود بود. نام آن «رسالة الوالد إلى الولد» يا «رساله شرائع الاسلام» است.. مرحوم شيخ صدوق از اين كتاب فتوائی پدرش در من لایحضر الفقیه یاد می کند و بعدها تا قرن هشتم گزارشاتی پراکنده از آن در میراث فقهی امامیه دیده می شد و مهمترین منبع برای فتاوی علی بن بابویه به عنوان فقیه شیعه در قم استفاده می شد.

شنیده ام که مرحوم آقای بروجردی سعی تلاشی برای به دست آوردن نسخهٔ کتاب شرایع کرد و نهایتا موفق به رؤیت آن نشد.

خوشبختانه اخیرا همین کتاب نیز به همت دوست عزیزم جناب آقای غریفی در مرکز دراسات علمیه در نجف اشرف با تحقیقی عالمانه منتشر شد.

البته باید گفت چاپ نسخه برگردان (فاکسیمیل) نسخهٔ شرایع که به غایت پر اهمیت تر است نیز به همراه نسخهٔ مختصر المراسم العلویه منتشر شده ولی فقط از نسخه مراسم بر روی جلد یاد شده که صد البته باید نام شرایع نیز بر روی جلد می آمد.

در هر صورت انتشار این مجموعهٔ مهم را به دوست فاضلم جناب آقای حلی تبریک گفته و از خداوند متعال مزید توفیق را برایشان مسألت دارم.

سید حسن بروجردی

منبع: کانال کتابخانه علامه مجلسی