دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 27 آذر/1

چهاردهمین ديدار دوستانه مركز پژوهشي ميراث مكتوب صبح امروز 27 آذر با حضور جمعي از اساتيد و صاحب نظران در اين مركز برگزار شد.