گزارش همایش نسخه های خطی و متون شبه قاره در کتاب ماه 65

میراث مکتوب- چندی پیش، همایش «نسخه های خطی و متون فارسی در شبه قاره» با حضور دکتر سید محمد حسینی- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دکتر غلامعلی حداد عادل- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی- و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران نسخ خطیِ ایران، پاکستان، هند و ترکیه، از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد که گزارش اجمالی این همایش در صفحه 99 کتاب ماه ادبیات، شماره 65 (پیاپی 179)، شهریور ماه 1391 منتشر شده است.