مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 4

بارون کنسانتن مورادگئا دوسون

میراث مکتوب - میرخاورشناسی علمانی فرانسه و نیز مکتب تاریخی آن در نیمۀ اول قرن نوزدهم، مدیون افرادی بود که با فراگیری زبان فرانسه و با استفاده از نسخ شرقی کتابخانه های آن آثار وزینی پدید آوردند و در راه شناخت مباحث تاریخی اروپا و دنیا در قرون وسطی گام های مهمی برداشتند.

از جملۀ آنان دوسون پسر است که ظاهراً معرف او در ادب فارسی علامه محمد قزوینی بود و به همین دلیل می توان گفت که او، از یک قرن پیش تاکنون در کشور ما شناخته شده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ طهمورث ساجدی، استاد دانشگاه تهران که در شمارۀ 69 – 68 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.