مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 5

تصحیح بیتی از بیدل دهلوی

میراث مکتوب - میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی هرچند به عنوان شاعر برجستۀ قرن یازدهم و دوازدهم زبان فارسی شهرت یافته است، ولی باید اذعان کرد که با نوشتن کتاب «چهار عنصر»، خودش را در زمرۀ بزرگترین نویسندگان سبک هندی نیز مطرح ساخته است.

کتاب چهار عنصر، اولین بار در سال 1344 – 1341 در افغانستان چاپ شد و سپس در ایران نیز از سال 1379 تاکنون چهاربار زیر چاپ رفته است که همۀ این چاپها در حقیقت کپی برداری ناشیانه از نسخۀ چاپ کابل بوده است؛ بعلاوه ایرادهای متعدد تایپی، تحریفات، تصحیفات، و اشکال های ویرایشی و سجاوندی و ... مرتفع شده است؛ با این حال ابهام ها و اشکال های متعدد اساسی که در حقیقت به خاطر عدم مراجعه به نسخه های خطی معتبر و نزدیک مؤلف، ناخوانایی خط نسخه ها، اعمال سلیقۀ کاتبان و نشاخان بوده، در این چاپ همچنان به قوت خود باقی است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ رقیه همتی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور و عبداله ولی پور، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور که در شمارۀ 69 – 68 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.