رونمایی از کتاب فهرست کتابخانه سلطنتی ایران

میراث مکتوب- به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، مراسم رونمایی از کتاب فهرست کتابخانه سلطنتی ایران با سخنرانی دکتر علی اشرف صادقی، سید علی آل داود و سید محمدحسین حکیم در روز دوشنبه 22 آبان ماه 91 از ساعت 15تا 17 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ، تالار خواجه نصیر طوسی ( تالار کتابهای نفیس) برگزار می گردد. این مراسم با همکاری کتابخانه مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران برگزار می شود.
فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تألیف شده در 1328-1338 ق)ـ نسخه برگردان دستنویس شماره 21564 کتابخانه مجلس شورای اسلامی است که با مقدمه سیدمحمدحسین حکیم به چاپ رسیده است.