نگاهی به زندگی و افکار رام موهان روی به انضمام تصحیح رسالۀ تحفة الموحدین

میراث مکتوب - رام موهان روی اصلاحگر مهم اجتماعی و دینی هند در اوایل قرن نوزدهم و بنیانگذار جنبش براهموسماج است. او و همفکرانش قصد داشتند با اصلاح دین هندو بر اساس دیدگاه توحیدی و همچنین برانداختن خرافات و رسوم جاهلانه مانند رسم ستّی، ازدواج کودکان و... زمینۀ رشد و ارتقای جامعۀ هند را فراهم آورند. از جمله فعالیتهای او برای نیل به مقصود فوق، نگارش رسالۀ مختصر امّا مهم تحفةالموحدین به زبان فارسی بود که در آن زمان، در میان اهل فضل و علم محبوبیت داشت. او در این اثر می کوشد که با نقد ادیان و رد معتقدات خرافی، پیروان ادیان را به ترک اختلافات و پیروی از مذهب فطری یکتاپرستی دعوت کند. کوشش ما بر این است در این مجال کوتاه ابتدا به اختصار زندگی و افکار رام موهان روی را بررسی کنیم و آنگاه این اثر را که تاکنون به شکل منقح و مصحَّح منتشر نشده است، در دسترس علاقمندان قرار دهیم.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محمودرضا اسفندیار و مریم فلاحتی که در ویژه نامۀ شبه قاره – شمارۀ 5 منتشر شده است اینجا بخوانید.