مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 11

گزارشی از یک مقاله سازی

میراث مکتوب - در شمارۀ 55 فصل نامۀ آینۀ میراث (پاییز و زمستان 93) مقاله ای تحت عنوان «حماسه سرایی دینی در ادب فارسی» به قلم آقای دکتر ا . ش به چاپ رسیده است. در این جستار – که متن آن 26 صفحۀ نشریه را در برگرفته است – سعی در ارزیابی و بررسی شاخه ای از حماسه، یعنی حماسۀ دینی داشته اند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محسن شریفی صحی که در شمارۀ 69 – 68 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.