استاد بشر قدم به کتابفروشی ها گذاشت

ميراث مكتوب - پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان «استاد بشر» با گزینش و ویرایش دکتر حسین معصومی همدانی و محمدجواد انواری از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
در این مجموعه مقالاتی پیرامون زندگی، آثار و اندیشه ‌های خواجه نصیرالدین طوسی، در زمینه‌ های مختلف علمی، فلسفی، کلامی، تاریخی و ... گرد آمده است. این مجموعه در واقع گوشه‌ای از پژوهش‌ هایی است که در بیش از یک قرن درباره خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است. برخی از این مقالات از لحاظ تاریخی اهمیت دارند، و برخی دیگر نیز تحقیقات و پژوهش‌ های جدیدی است که به قلم شماری از اندیشه ‌مندان ایرانی و خارجی به رشته تحریر درآمده است و یا به درخواست ویراستاران برای درج در این مجموعه تألیف شده است.
استاد بشر (پژوهشهایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسی) در شمارگان 1000 نسخه به بهاي 15500 تومان به چاپ رسيده است.