تصاویری از زنده یاد استاد عباس ماهیار

میراث مکتوب - استاد زنده یاد عباس ماهیار روز گذشته 21 دی ماه 1395 در سن 79 سالگی دار فانی را وداع گفت. تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید حضور این استاد گرانقدر در مرکز پژوهشی میراث مکتوب است.

مرحوم زنده یاد استاد دکتر عباس ماهیار مرحوم زنده یاد استاد دکتر عباس ماهیار
دکتر عباس ماهیار و دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب دکتر عباس ماهیار و دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
از راست: زنده یاد استاد عباس ماهیار و دکتر محمود جعفری دهقی از راست: زنده یاد استاد عباس ماهیار و دکتر محمود جعفری دهقی
از راست: زنده یاد استاد عباس ماهیار و الوند بهاری از راست: زنده یاد استاد عباس ماهیار و الوند بهاری