مقالات شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران/ 4

مثلثات کروی در زیج جامع کوشیار گیلانی

میراث مکتوب - پرفسور کندی و دانشجویانش انواع گسترده ای از منابع و پژوهش های مربوط به هندسۀ کروی دورۀ اسلامی را در اختیار اهل علم قرار داده اند و این مبحث علاقۀ مرا نیز جلب کرده است.

از این رو بی مناسبت ندیدم که در مجموعه ای که به افتخار وی منتشر می شود، مقاله ای دربارۀ مثلثات کروی عرضه کنم و به این مبحث به همان شیوۀ مرسوم در پایان قرن دهم میلادی (قرن چهارم هجری) خواهم پرداخت. مبنای کارم فصل سوم از مقالۀ چهارم زیج جامع کوشیار گیلانی، دانشمند پرآوازۀ آن عصر است، با آنکه رسالۀ حساب کوشیار به انگلیسی ترجمه و منتشر شده، زیج او چندان مورد توجه تاریخ نگاران علم قرار نگرفته است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ جان لنارت برگرن به ترجمۀ محمد باقری و مرضیه شمس یوسفی که در شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.