برگزاری کارگاه «نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی با محوریت میراث خطی فارسی در شبه قاره هند»

میراث مکتوب - کارگاه «نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی با محوریت میراث خطی فارسی در شبه قارۀ هند» با تدریس دکتر عارف نوشاهی پنجشنبه 30 دی برگزار می شود.

کارگاه «نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی با محوریت میراث خطی فارسی در شبه قاره هند» با تدریس دکتر عارف نوشاهی در حاشیۀ چهارمین کنگرۀ عرس بیدل برگزار خواهد شد. دکتر عارف نوشاهی پژوهشگر، فهرست‌نگار و نسخه‌شناس نامدار از پاکستان در این کارگاه قصد دارد تا مبانی نسخه‌شناسی، روش‌های فهرست‌نگاری نسخ‌ خطی، آسیب‌شناسی تصحیح و تنقیح نسخ‌ خطی و ... را نقد و بررسی‌ کند. فهرست‌نگار شهیر پاکستانی در این کارگاه بر میراث خطی فارسی در شبه‌ قاره تمرکز و ضرورت شناخت و معرفی  این گنجینه گرانبها را بیان خواهد کرد.
این کارگاه روز پنجشنبه 30 دی از ساعت 16:30 در حاشیۀ چهارمین کنگرۀ عرس بیدل در تالار وزارت کشور واقع در میدان فاطمی، خیابان گمنام برگزار خواهد شد.