برگزاری نشست «زبان فارسی در آسیای میانه»

میراث مکتوب - نشست «زبان فارسی در آسیای میانه» روز شنبه دوم بهمن در سرای اهل قلم برگزار می شود.

این نشست با حضور صفر عبدالله، اصغر دادبه، عبدالنبی ستارزاده و علی اشرف مجتهد شبستری روز شنبه دوم بهمن با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و خانۀ کتاب در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، برادران مظفر (صبا) جنوبی، کوچۀ خواجه نصیر، پلاک 2، سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.