انتشار شمارۀ 161 آینۀ پژوهش

میراث مکتوب - شمارۀ 161 آینۀ پژوهش (دوماهنامه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی – سال بیست و هفتم، شمارۀ پنجم، آذر و دی 1395) به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از آینۀ پژوهش به شرح زیر است:

مقاله

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن/ علی راد

وجوه افتراق و اشتراک نهادهای میراث فرهنگی/ نیره خداداد شهری و محمد حقی خوانساری

نسخه خوانی (3)/ رسول جعفریان

نقد و بررسی کتاب

نکته نکته از تاریخ بغداد/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو

سفر پر خطر سعدی شیرازی، از آکسفورد تا پرینستون/ جویا جهانبخش

جستاری درباره بصائر الدرجات: پژوهشی نو در کتابی کهن/ عبدالحسین طالعی

قلم انداز (2)/ سهیل یاری گلدره

نگارشی بر نگارشهای کلامی (5): واجب الاعتقاد علی جمیع العباد/ حمید عطائی نظری

دیگر نگاشته ها

پاره های اسلام شناسی/ محمدحسین رفیعی

از نگاه دیگران (7)/ مایکل کوک؛ ترجمه و حواشی سید علی آقایی

تازه های نشر عربی

بستان (4): موسوعه ابن عباس: دانشنامه دفاع/ مریم حقی (کورانی)

تازه های نشر و نگارش

هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر کشف الاسرار میبدی/ اعظم عیدری عارف

شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژگی های شخصیتی شاه عباس اول/ الهام بادینلو

امپراتوری مغولان: از افسانه تا واقعیت/ محمد تقوی

سخن عشق: جشن نامه دکتر حسن انوری/ زینب خداداد شهری

دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی/ زینب خداداد شهری

اخبار

درگذشتگان/ ناصرالدین انصاری

نیروگرفتن از غم های بزرگ/ مریم محمدخانی

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم

مدیرمسئول: محمدتقی سبحانی

سردبیر: محمدعلی مهدوی راد