جشن نامه پروفسور پروزروف؛ آرس‌اسلامیکا

میراث مکتوب - کتاب «آرس‌اسلامیکا» در برگیرنده مجموعه مقالات پژوهشی جمعی از شرق شناسان است که به پاس بزرگداشت اسلام‌شناس بزرگ روسیه و از مؤسسان بنیاد مطالعات اسلامی، پروفسور استانیسلاو پروزروف منتشر شده است.

آرس اسلامیکا مجموعه مقالات علمی در موضوعات مختلفی را دربر می‌گیرد. مطالعه مذاهب و طریقت‌های اسلامی، شریعت و احکام اسلامی، تاریخ‌نگاری و مطالعه منابع، عرفان و تصوف، معماری، هنر، روش مطالعات اسلامی، ترجمه متون و منابع دینی و مشکلات آن و نیز روشهای پژوهش در منابع اسلامی از آن جمله است. علاوه بر مقالات علمی، درباره شخصیت و کارنامه علمی پروفسور پروزروف سخن رفته است و آلبومی از تصاویر وی ضمیمه شده است.

آرس اسلامیکا، ویژه نامه بزرگداشت استانیسلاو میخایلویچ پروزروف، دربردارنده مقالات علمی 28 تن از پژوهشگران و شرق‌شناسان روسی و خارجی به زبان روسی و انگلیسی است. این مجموعه با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و با همکاری انستیتو شرق شناسی مسکو و این اثر با سرویراستاری میخائیل پیاتروفسکی و علی‌اکبر علی‌اکبراف از سوی انتشارات ادبیات شرقی مسکو  با همکاری انتشارات صدرا در 871 صفحه منتشر شده است.

منبع: بساتین