رساله در اخلاق و منطق و الهیات و هیأت

میراث مکتوب- مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

رساله در اخلاق و منطق و الهیات و هیأت
(فلسفه ـ فارسی)

پدیدآور: ناشناخته
نسخه: ایاصوفیا ش 4801، رسالۀ دهم برگ 122 تا 165 (حدود 88 ص). فیلم آن در دانشگاه تهران، به شمارۀ 130 (فهرست فیلم‏ها، 1/416ـ415) موجود است.
تاریخ کتابت: 4 ربیع‏الثانی 649 هـ .

توضیح: رساله‏ای است ناشناخته در پنج مقاله، که برای کتابخانۀ ضیاءالدین علاءالاسلام محمود وزیر نوشته شده است.