جامع التواریخ اثر شایستۀ تقدیر جایزۀ کتاب سال

میراث مکتوب - جامع التواریخ  (تاریخ مبارک غازانی) اثر شایستۀ تقدیر سی و چهارمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شد.

در سی و چهارمین دورۀ جایزۀ کتاب سال و بیست و چهارمین دورۀ جایزۀ جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران کتاب جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) تألیف رشیدالدین فضل الله همدانی با تصحیح و تحشیه محمد روشن و مصطفی موسوی شایستۀ تقدیر شناخته شد.

جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) بر پایۀ معتبرترین دستنوشتهای این اثر در ایران و جهان تصحیح و به همراه تعلیقات و یادداشتهایی از سوی مصححان فراهم آمده است. استخراج نمایه­ های گوناگون و واژگان مغولی ـ ترکی نیز از جمله ویژگی های این اثر است. این اثر در سال 1394 توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است. دربارۀ این کتاب بیشتر بدانید/ اینجا

در بخش متون قدیم نیز کتاب جُنگ رباعی (بازیابی و تصحیح رباعیات کهن پارسی) به پژوهش و ویرایش سید علی میرافضلی، در بخش نسخ خطی، فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) تألیف مصطفی درایتی، در بخش تاریخ کتاب فارسیان در برابر مغولان تألیف عبدالرسول خیراندیش شایستۀ تقدیر شناخته شد.

مرکز پژوهشی میراث مکتوب کسب این مقام را در سی و چهارمین دورۀ جایزۀ کتاب سال به برگزیدگان و شایستگان تقدیر این جایزه تبریک می گوید.

اسامی برگزیدگان سی و چهارمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را اینجا مشاهده کنید.