مقالات یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی/2

تحلیلی بر نسخه‌های خطی دیوان حافظ

میراث مکتوب - بی تردید ماندگاری شعر حافظ در ضمیر و روان ایرانی به عوامل مختلفی بستگی دارد که معانی بلند، مفاهیم تازه و تصاویر بکر از جملۀ آنها تواند بود.

اما این ماندگاری به عوامل دیگری نیز وابسته است و آن، حضور نسبتاً پایدار دیوان حافظ به شکل نسخه‌های خطی در میان ایرانیان، فارسی زبانان و عاشقان عرفان ایرانی در سده‌های پیشین است. در این نوشته برآنیم تا عواملی را که سبب حضور پایدار مخطوطات دیوان حافظ در فرهنگ ایرانی شده است، مورد بررسی قرار دهیم.

این مقاله نگاشته علی میرانصاری است که در یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی با عنوان «پیر گلرنگ» منتشر شده است که به اهتمام محمد طاهری خسروشاهی از سوی نشر  کتابخانۀ تخصصی ادبیات به چاپ رسیده است.

این مقاله را اینجا بخوانید.