ترجمۀ منظوم مراثی بحرالعلوم

میراث مکتوب - علامه سید محمدمهدی بحرالعلوم (1155 – 1212 ق) فقیه، محدث، حکیم، ادیب نجفی که اجدادش بروجردی بودند و نسبت آیة الله بروجردی فقیه و مرجع مشهور به او می رسد. وی در کربلا زاده شد، مقدمات را نزد پدرش سید مرتضی بن محمد (متوفی 1204 ق) و دیگر عالمان کربلا آموخت. آنگاه به نجف رفت، و به کربلا بازگشت.  

مراثی علامه بحرالعلوم در رثای حضرت سیدالشهدا علیه السلام و شهیدان کربلا یکی از آثار منظوم بحرالعلوم است که در یازده بند و 132 بیت سروده شده است. علامه سید محمدمهدی بحرالعلوم (1155-1212ق.) فقیه، محدث، حکیم، ادیب نجفی که اجدادش بروجردی بودند و نسب آیت الله بروجردی فقیه و مرجع مشهور به او می رسد. آثار مکتوبی از او در زمینۀ علوم مختلف به جای مانده است از جمله: الفوائد الرجالیه، تحفه الکرام فی تاریخ مکه و المسجد الحرام، مصابیح الاحکام، مصابیح الاصول، مناظره با علمای یهود. برخی از این آثار منظوم هستند، مانند: الدره البهیه، الدره الفقهیه، ارجوزه فی الامامه، منظومات فی الرجال.

متن کامل این مقاله به ترجمۀ منظور اصفهانی که به کوشش عبدالحسین طالعی در شمارۀ 84 – 85 میراث شهاب منتشر شده است اینجا بخوانید.