در «همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی»

از دو کتاب زیج یمینی و فهرست نسخه های فارسی کتابخانه ملی دانشگاه صوفیه رونمایی شد

میراث مکتوب - «همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی» پنجشنبه ۵ اسفند در شهر صوفیه پایتخت کشور بلغارستان آغاز به کار کرد.
مراسم افتتاحیۀ این همایش با حضور استاد ایوو پانف، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه «قدیس کلیمنت اخریدسکی» صوفیه و رئیس این همایش، دکتر نعمت الله ایران زاده، عضو هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر  همایش، پروفسور آنستاس گردییکوف، رئیس دانشگاه قدیس کلیمنت اخریدسکی، دکتر کراسیمیرا الکساندروفا، مدیر کتابخانۀ ملی سنت کریل و متدی (کتابخانه ی ملی بلغارستان)، حسن دوطاقی، کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان، محمدعلی کیانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صوفیه، دکتر داریوش ذوالفقاری، عضو هیئت علمی پژوشگاه میراث فرهنگی، دکتر آنگل اربتسف، مدیر کل آسیا، اقیانوسیه و استرالیا وزارت امور خارجه بلغارستان و عضو انجمن دوستداران فرهنگ و زبان فارسی کشور بلغارستان، دکتر علیرضا حسینی، نعمت ایران زاده ،دکتر داوود اسپرهم، دکتر حسن زاده نیری، دکتر مرتضی نورایی، شروین فریدنژاد از فرهنگستان علوم وین، شارکوزی از مجارستان، ایوان سانتا، کارا خلیلویچ از بوسنی و.... مدیر اجرایی و هماهنگ کننده همایش علیرضا پور محمد عضوهیات علمی دانشگاه صوفیه و جمعی از استادان و صاحبنظران دانشگاه های ایران و کشورهای منطقه ی بالکان برگزار شد.
در این همایش دو روزه، نمایندگان و پژوهشگران ۱۶ کشور، یافته ها، تحقیقات و مقالات خود را در زمینه ی نسخ خطی فارسی، فرهنگ و تمدن مشترک میان ایران و کشورهای حوزه ی بالکان ارائه کردند. محورهای اصلی این همایش عبارت بود از:
 نسخ خطی فارسی
اسناد فارسی
نسخ خطی مربوط به ایران در زبان های دیگر
اسناد مربوط به ایران در زبان های دیگر
کاوش در نسخ خطی شرقی
آنگل اربتسف گفت: فکر می کنم این همایش از چند بعد قابل توجه و جالب است. اول اینکه نسخ خطی علاوه بر اینکه یک اثر هنری است، یکی از سرچشمه های اصلی تاریخ نیز می باشد. دوم اینکه نسخ خطی، مردمان کشورهای مختلف را به یکدیگر نزدیک می سازد. وی در ادامه به تلاش های فراوان بخش ایران شناسی دانشگاه صوفیه و انجمن دوستداران فرهنگ و زبان فارسی اشاره کرد و از تمام دست اندرکاران برگزاری این همایش تشکر و قدردانی نمود و بر برجسته بودن نقش این افراد در زندگی علمی دانشگاه صوفیه تاکید کرد. وی در ادامه گفت: امسال، یکصد و بیستمین سالگرد برقراری روابط سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و بلغارستان است و مراسم بزرگداشت این رخداد مهم در هر دو کشور برگزار خواهد شد. در آیین افتتاحیه این همایش از دو کتاب زیج یمینی (تالیف 511ق) و فهرست نسخه های فارسی کتابخانه ملی دانشگاه صوفیه رونمایی شد. زیج یمینی از نسخه های نفیس موجود در این کتابخانه بود که با مقدمه علی صفری آق قلعه از سوی میراث مکتوب منتشرشد. فهرست نسخه های فارسی را علی رضا پورمحمد تألیف کرده بود.
گفتنی است از  ۸۰مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش ۳۵ مقاله پذیرفته شده است. معرفی و بررسی وضعیت نسخه های خطی فارسی از کشورهای بوسنی و هرزگوین، کرواسی، چک، صربستان، جمهوری آذربایجان، مجارستان، بلغارستان، ایران و ترکیه از موضوعات مهم مطرح شده در این همایش بود
.