دوماهنامه گزارش میراث شماره 50-51 منتشر شد

میراث مکتوب- گزارش میرا ث ، دوماهنامه تخصصي اطلاع رساني در حوزه نقد و تصحیح متون، نسخه شناسي و ایران شناسی می باشد که شماره 50-51 آن به تازگی منتشر شده است.
در این شماره از گزارش میراث مقالاتی از عمادالدین شیخ الحکمایی، بهروز ایمانی، سید عبدالرضا موسوی طبری ، سید محمد دبیرسیاقی، عسکر بهرامي و یوپ لمیر به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب این شماره از گزارش میراث را در زیر می خوانید:
سرسخن
ممیزی کتاب، قصه ای قابل حل 3
شيوه نامه نگارش مقدّمه براي چاپ نسخه برگردان 7

جُستار
مترجم تاریخ سلانیکی کیست؟ / عمادالدین شیخ الحکمایی 10
اشاره ای به نسب محمد بن یعقوب بن اخی حزام/ جلال شایق، پیمان میکائیلی 13
عبدالکافی بن ابی البرکات، پردازنده اسکندرنامه/ بهروز ایمانی 16
پیوند کیش مهر و پیمان سیاوخش: گزینش قیاسیِ ابیاتی از شاهنامه/ علیرضا حیدری 18

پاره ها و نکته ها
هزار نکته باریک ـ 2 / سید عبدالرضا موسوی طبری 24
یادداشتی درباره کاغذ خام/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی 38
نکته ای درباره چند بیت عربی در امثال و حکم دهخدا / وحید سبزیان پور 39
در آرزوی «خُرامی» به جای «خرابی» / سید محمد دبیرسیاقی 41
کارمزد یک حکاک در دارالخلافه ناصری/ امید رضایی 42
فخر رازی، زین الدین کشی و «فاضل من فضلاء خراسان» / سید محمد عمادی حائری 44

درباره نوشته های پیشین
عذر تقصیر/ سید عبدالرضا موسوی طبری 46
آیا این کتاب به راستی بی ارزش است؟ پاسخی به یک نقد/ هیأت تحریریه نشر مرکز 51
یک یادداشت/ عسکر بهرامی 54
فروغی و بیت مشهور سعدی/ سید محمد دبیرسیاقی 55

ایران در متون و منابع عثمانی (3)
معرفی آثار تعلیقی زاده محمد صبحی / نصرا لله صالحی 56
نسخه شناسی
الکامل فی الاستقصاء فی ما بلغنا من کلام القدماء/ یوپ لامیر (هلند) 64

بایسته های تصحیح و پژوهش
بایسته های تصحیح 76
بایسته های پژوهش 78

نقد و بررسی
فرهنگنامه مؤلفان اسلامی/ محمدعلی سلطانی 80
گذری بر تاریخ سلانیکی/ محمدرضا ابویی مهریزی 84
برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی/ محمد روشن 91
مجله انجمن بین المللی مطالعات ایرانی/ محمدحسین ساکت 97
عقل سرخ/ مصطفی ذاکری 99
منشآت تفرشی/ علی هاشمی عرقطو 107
گفت وگو
با استاد نجیب مایل هروی 110

دوماهنامه تخصصي اطلاع رساني در حوزه نقد و تصحیح متون، نسخه شناسي و ایران شناسی ، دوره دوم، سال ششم، شماره یکم و دوم، فروردین ـ تیرماه 1391افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.