برگزاری نشست علمی «نقشه ها و اطلس های تاریخی»

میراث مکتوب - نشست علمی «نقشه ها و اطلس های تاریخی» روز سه شنبه  ۱۰ اسفند برگزار خواهد شد.

در این نشست مهندس محمدرضا سحاب سخنرانی خواهد کرد.

این نشست از ساعت ۱۷ تا۱۹ در محل پژوهشکدۀ تاریخ اسلام واقع در خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، کوچه شهروز شرقی، پلاک 9 برگزار می شود.