رونمایی از نسخۀ خطی کتاب هشت بهشت ادریس بدلیسی

میراث مکتوب - روز یکشنبه، پانزدهم اسفندماه نخستین نشست علمی گروه مطالعات آسیای صغیر با همکاری مؤسسۀ فرهنگی یونس امره، همراه با رونمایی اولین شمارۀ مجلۀ آسیای صغیر و نسخۀ خطی کتاب هشت بهشت، به خط مؤلف آن، ادریس بدلیسی، برگزار خواهد شد.

این نشست علمی با حضور و سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر محمدعلی موحد و دکتر علی رواقی، از اعضای پیوستۀ فرهنگستان، دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابسته و مدیر گروه مطالعات آسیای صغیر، و دکتر فریبا شکوهی، عضو هیئت علمی و معاون گروه مطالعات آسیای صغیر برگزار خواهد شد.

این نشست روز یکشنبه پانزدهم اسفند از ساعت 10 صبح در فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقع در بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانۀ ملی، تالار دکتر شهیدی برگزار خواهد شد.