شرح حال زندگی و فعالیتهای صدرالدین عینی در مختصر ترجمۀ حال خودم

میراث مکتوب - کتاب مختصر ترجمۀ حال خودم، شرح حال زندگی و فعالیتهای صدرالدین عینی و وقایع تاریخی دوران حیات اوست که از زمان تولدش در سال 1878 م. تا سال 1948 م را دربرمی گیرد. این کتاب، زندگی نامۀ خودنوشت صدرالدین عینی است که با زبانی زیبا و لحنی دلکش به رشتۀ تحریر درآمده است. نثر عینی را می توان از شاهکارهای ادبیات فارسی به شمار آورد.

 

 

صدرالدین عینی یکی از بزرگ ترین شاعران، نویسندگان، منتقدان، تاریخ نویسان و زبان شناسان تاجیک است و آثاری در هریک از این زمینه ها پدید آورده که بیشتر آنها سهم بزرگی در دگرگونیهای ادبی، اجتماعی و فرهنگی ورارود قرن بیستم داشته است.

وی بنیان گذار و پیشگام ادبیات معاصر فارسی – تاجیکی بوده است و از بزرگ مردان و تاریخ سازانی است که در تاجیکستان عنوان عالی «قهرمان تاجیکستان» را بدو داده اند و او را «استاد» و «پدر ملت» خطاب می کنند. وی برای حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی و در راه خودشناسی تاریخی و معنوی و احیای خودآگاهی و هویت ملی تاجیکان ورارود کوششها کرده و مبارزه ها نموده است.

صدرالدین عینی، مختصر ترجمه حال خودم،  تصحیح: مصطفی باباخانی، تهران، آرون، قطع وزیری، 264صفحه، بها: 230000 ریال.