رونمایی و معرفی کتاب المشیخة (کنز السالکین)

میراث مکتوب - نود و ششمین نشست از سلسله نشست های متن پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به رونمایی و معرفی کتاب المشیخة (کنز السالکین)(گنجینۀ خطوط و یادگارنامۀ مشاهیرعلمی ایران از سال 845 ـ 1022 هـ . ق) اختصاص داشت.در این نشست غلامرضا جمشیدنژاد اول، منوچهر صدوقی سها و سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور) مؤلف مقدمۀ کتاب، سخنرانی کردند.