اعلام فراخوان مجله «مطالعات حکمت عملی»

فراخوان مجله علمی-پژوهشی «مطالعات حکمت عملی» جهت دریافت مقالات اساتید و پژوهشگران منتشر شد.
2022-09-11 21:15:04

نکاتی دربارۀ منشأ مفهوم «نور» در حکمت اشراق

به باور پورجوادی، سهروردی مفاهیم نور و ظلمت را نه از حکمای ایران باستان که از مانی (۲۷۴-۲۱۶ م)، اندیشمند ایرانی و بنیانگذار آیین مانوی اخذ کرده است.
2022-09-10 18:36:22

شاهنامه ایرانی‌ترین متن تاریخی است

نشست نقد و بررسی کتاب «شاهنامه و پایان ساسانیان» از سلسله نشست‌های کتاب‌محور ادب پارسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
2022-09-10 17:18:14

«سفیر فرهنگ و دوستی» منتشر شد

ارجنامۀ علی‌اشرف مجتهد شبستری با عنوان «سفیر فرهنگ و دوستی» به کوشش و خواستاری مجید اسدی و جواد رسولی با مقدمۀ کوتاهی از دکتر مهدی محقق منتشر شد.
2022-09-10 16:37:20

ویژگی‌های شخصیتی و علمی ابوریحان بیرونی

احمد پاکتچی: یکی از ویژگی‌های ابوریحان بیرونی که کمتر به آن پرداخته شده «صریح سخن گفتن و مسئولیت سخن را بر عهده گرفتن» است.
2022-09-10 15:54:36

نظر شرق‌شناس فرانسوی درباره دانش و هنر ایرانیان

هانری ماسه خاورشناس، ایران‌شناس، نویسنده، مترجم و محقق معاصر فرانسوی ا‌ست که در دو حوزه تحقیقات عربی و تحقیقات ایرانی کوشید.
2022-09-10 15:18:36

انتشار دوره جدید «پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی»

دوره جدید دوفصلنامه پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی، به صورت الکترونیک منتشر شد.
2022-09-10 14:43:43

«شب وطن یولی» برگزار شد

به مناسبت انتشار پنجاهمین شماره ماهنامه «وطن‌یولی» شب این نشریه از سوی مجله بخارا در سالن فردوسی خانه اندیشمندان جوان برگزار شد.
2022-09-07 17:44:24

پیش‌بینی‌های بدیع‌الزمان فروزانفر دربارۀ زبان فارسی

بدیع‌الزمان فروزانفر بر این باور بود که روزی بشر روی به ادبیات خواهد آورد و قیمت حافظ و سعدی و مولوی و شعرای دیگر فارسی‌زبان بر مردم روشن خواهد شد.
2022-09-07 16:39:22

اعلام فراخوان چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

دریافت آثار دوره چهاردهم جشنواره فارابی، از بیست و هفتم شهریورماه تا دهم آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ انجام می‌گیرد.
2022-09-07 15:53:56

صفحه‌ها