رونمایی از فصلنامۀ نقد کتاب میراث

مراسم رونمایی از فصلنامۀ نقد کتاب میراث (سال اول، شمارۀ 1 و 2، بهار و تابستان 1393) روز چهارشنبه 26 فروردین در سرای اهل قلم برگزار می شود.
2015-04-13 15:28:41

از الفبا تا هنر

از الفبا تا هنر عنوان کتابی است در خوشنویسی که در سیصد صفحۀ رحلی و به صورت چهاررنگ چاپ شده است.
2015-04-13 13:20:35

تصحیح جدید دیوان شیخ کمال خجندی در زادگاه او

تصحیح جدید دیوان شیخ کمال خجندی از طریق انتشارات «خراسان» با تهیه، تصحیح و مقدمۀ شاعر صاحب نام تاجیک عبدالجبار سروش با خط سیریلیک و فارسی به چاپ رسید.
2015-04-13 11:43:53

اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک

کتاب اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک تألیف محمدبن البَروسَوی الشهیر بابن سپاهی زاده، تحقیق المهدی عبدالرَو َّاضیه ترجمه و تحشیه دکتر حسین قره چانلو به کوشش انجمن ایرانی تاریخ روانۀ بازار کتاب شد.
2015-04-13 10:16:04

ایران در متون و منابع عثمانی/ اثری از نیازی

در این شماره به یکی دیگر از نویسندگان عثمانی می پردازیم که اثری دربارۀ برخوردهای ایران و عثمانی از خود به جا گذاشته است.
2015-04-12 15:58:19

ماهيت درهم تنيده موج و ذره

سازمان ملل، سال ٢٠١٥ را سال جهاني نور و تکنولوژي هاي نور پايه اعلام کرده است.
2015-04-12 14:28:45

بازگردان تاریخ تبرستان

کتاب تاریخ طبرستان یا تبرستان تألیف بهاءالدین محمدبن حسن بن اسفندیار کاتب ، معروف به ابن اسفندیار است که در قرن هفتم هجری زندگی کرده است.
2015-04-12 12:23:25

نسخۀ منظومۀ شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى)

منظومۀ شیخ صنعان اول بار در کتاب تحفة الملوک غزالی آمده و سپس عطار آن را در منطق الطیرش نقل کرده است.
2015-04-12 10:51:26

فهرست نسخه های خطّی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

زیب و زینت هر کتابخانه به داشتن نسخه های دست نویس، بویژه نسخه هایی با کهنگی چندین سده است.
2015-04-12 09:49:34

انتشار تصحیح تازه ای از فیه ما فیه

تصحیح جدید فیه ما فیه با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر بهمن نزهت به تازگی از سوی انتشارات سخن راهی بازار نشر شده است.
2015-04-08 17:10:37

صفحه‌ها