فهرست کتابخانه‌ای در استانبول با نسخه‌هایی از بقعه شیخ صفی!

در این فهرست، 97 دستنویس فارسی معرفی شده که بسیاری همان نسخ برده شده از ایران، بخصوص کتابخانۀ بقعۀ شیخ صفی‌الدین اردبیلی است.
2015-01-25 14:23:38

انسان کامل در متون عرفانی اسلامی

کتاب انسان کامل در متون عرفانی اسلامی نوشتۀ دکتر سید ابوالحسن مخزن موسوی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه بین‌المللی اهل بیت منتشر شد.‌
2015-01-25 12:43:04

مقایسۀ دو چاپ از دیوان عنصری

این پژوهش اختصاص دارد به سنجش دو تصحیح از دیوان عنصري.
2015-01-25 11:14:33

معرفي نسخه خطي « تعبير سلطاني » قاضي ابرقوهي و سيري در سبك نثر آن

خواب، رؤیا و تعبیر آن در تاریخ بشریت پیشینهاي قابل تأمل دارد. در قرآن و احادیث اهل بیت، به تأویل خواب اشاره هاي بسیاري شده است.
2015-01-24 17:29:23

ارائۀ آثار میراث مکتوب در بازار اینترنتی «موزاندو»

برخی از آثار مرکز پژوهشی میراث مکتوب در بازار اینترنتی «موزاندو» در اختیار کاربران قرار گرفته است.
2015-01-24 15:41:55

کهن ترین متن «من لا یحضره الفقیه» منتشر شد

همزمان با برگزاری اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، کهن ترین متن تاریخ دار، کتاب «من لا یحضره الفقیه» به صورت عکسی منتشر شد.
2015-01-24 14:31:26

مشابهاتِ حماسۀ ارمنیِ دلاورانِ ساسون و شاهنامه

حماسۀ دلاوران ساسون مهم ترین و معروف ترین اثر حماسیِ ارمنیان است.
2015-01-24 13:46:33

شناختنامه استاد علی اصغر فقیهی

شناختنامه استاد علی­اصغر فقیهی از چهره­های برجستۀ علمی و پژوهشی کشور به­ویژه در حوزۀ تاریخ­پژوهی، سرانجام پس از چند سال، توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر گردید.
2015-01-24 12:30:39

نامۀ فرهنگستان - دوره سیزدهم، شمارۀ چهارم

شمارۀ جدید فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان دورۀ سیزدهم، شمارۀ چهارم (تابستان 1393) راهی پیشخوان نشر شد.
2015-01-24 12:03:56

شهر باستانی بیشاپور

شهر باستانی بیشاپور نقش مهمی در مطالعات باستان شناسی ایران در دوران ساسانی دارد و از دیرباز همواره موردتوجه باستان شناسان و شرق شناسان جهان قرار داشته است.
2015-01-21 17:22:58

صفحه‌ها