نشست «نقش زبان‌شناسی در تصحیح متون» بر روی سایت چهارراه قرار گرفت

نشست دوم با عنوان «نقش زبان‌شناسی در تصحیح متون» در سایت چهارراه بارگذاری شد.
2015-02-15 16:05:27

زبان‌شناسی ایرانی: نگاهی تاریخی از دوره باستان تا قرن دهم هجری قمری

زبان‌شناسی دانش شناخت و بررسی زبان به روش علمی است.
2015-02-15 11:39:07

نامه نگاری سلطان محمود اول با نادرشاه

کتاب نامه نگاری سلطان محمود اول با نادرشاه یا همان دفتر نامه همایونی شماره 3 شامل یک پیشگفتار، فهرست مطالب، نمایه اسناد است .
2015-02-15 10:32:57

انتشار چهارمین شماره فصلنامه علمی ترویجی اسناد بهارستان

چهارمین شماره از دورۀ جدید فصلنامۀ اسناد بهارستان در حوزه اسناد و تاریخ پارلمان منتشر شد.
2015-02-14 15:40:23

نقد و شرح چندین هزار بیت بدیع بلند

کتاب چندین هزار بیت بدیع بلند (نقد حال، گزیده آثار و شرح اشعار مسعود سعد سلمان) به کوش محمد مهیار ازسوی انتشارات اطلاعات راهی بازار نشر شد.
2015-02-14 13:16:11

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

کتاب تاریخ ایران، چند سال پیش در چهار جلد منتشر شد، اما به درخواست مکرر خوانندگان و محققان و کمیاب شدن آن، اکنون با ویرایش تازه و افزوده شدن مطالب زیادی به جاهای مختلف آن، در یک جلد منتشر شده است.
2015-02-14 10:55:38

سيري در واديِ معانی غزال

چهار عنصر مفصل ترین اثر منثور میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی است.
2015-02-10 13:48:20

انتشار شماره چهارم ویژه‌نامه قانون و حقوق

چهارمین شماره از ویژه نامه قانون و حقوق ضمیمه فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون پیام بهارستان منتشر شد.
2015-02-10 11:14:44

فرهنگ موضوعی دستور خطّ فارسی - چاپ دوم

چاپ دوم فرهنگ موضوعی دستور خطّ فارسی به کوشش مرتضی قاسمی منتشر شد.
2015-02-09 16:42:08

وداع با شیوۀ کنونی عرضۀ نسخه بدل

یکی از پایه های مهم «تصحیح انتقادی متون» ثبت و ضبط «نسخه بدل»ها در پای صفحه یا آخر کتاب است.
2015-02-09 15:34:07

صفحه‌ها