انتشار شماره 22 پیام بهارستان

شماره 22 پیام بهارستان، دوره دوم، سال ششم از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
2015-02-09 13:45:52

فاضل بسطامی و فهرست کتب خطی وقفی او به کتابخانۀ آستان قدس رضوی

فاضل بسطامی (1277 – 1309 ق) از علمای علوم اسلامی که در مشهد می زیست.
2015-02-09 11:41:19

دو لوح و دو لوح مصحفی

یکی از کاستی های دانش نسخه شناسی، کمبود اصطلاحات برای اشاره به ویژگی‌های سبک شناسانۀ مندرج در نسخه‌ها است.
2015-02-08 16:45:32

تجلیل از نجیب مایل هروی به عنوان پژوهشگر برتر مطالعات اسلام و ایران در جایزۀ جهانی کتاب سال

در آیین سی و دومین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از استاد نجیب مایل هروی به عنوان پژوهشگر برتر مطالعات اسلام و ایران تجلیل شد.
2015-02-08 15:09:04

فراخوان مقالۀ همایش میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری

فراخوان همایش «میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری» اعلام شد.
2015-02-07 17:21:52

که عشق آسان نمود اول ولی آورد مشکل ها

دکتر مجدالدین کیوانی، مطلبی را در پاسخ به یادداشت «گرفتاریهای مدیرمسئول یک نشریه» برای انتشار در اختیار وب سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار داده است.
2015-02-07 16:15:18

مجمع الاسماء، رساله‌ای در معما

مجمع الاسماء، رساله‌ای در معما از عباسقلی بن حسن شاملو است.
2015-02-07 15:28:34

رسائل عبدالقادر گیلانی

این کتاب ترجمه و متن رسائل عبدالقادر گیلانی شامل چند رساله فی الاسماء العظیمه للطریق الی الله، رساله‌ی نوریه، رسالۀ غوثیه و حلاج‌نامه است.
2015-02-07 14:32:12

همایش میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری به مناسبت هفتصد و پنجاهمین سال درگذشت وی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان و مرکز پژوهشی میراث مکتوب همایش «میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری» پایان اردیبهشت سال آینده برگزار می کنند.
2015-02-07 12:30:30

المکاتبات المکیه

هفتمین جلد از سری کتاب‌های ذخائر الحرمین الشریفین دربردارندۀ یکصد نامه ادیبانه و تاریخی است.
2015-02-07 10:16:52

صفحه‌ها