روایت داستان مسیح

داستان مسیح با مقدمه سید محمدحسین مرعشی از سلسله منشورات بنیاد شکوهی است که از سوی انتشارات سفیر اردهال منتشر شده است.
2015-01-31 11:48:19

بيتهاي آسيب ديدۀ ويراستِ تازۀ ديوان مسعود سعد

مسعود سعد سلمان شاعر تواناي سدۀ پنجم هجري است كه دیوانش تاكنون چند بار چاپ شده.
2015-01-31 10:20:54

جا به جایی برگهای یک کتاب کلامی ارزشمند شیعی

کتاب التعليق تأليف قطب الدين ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن المقریء النيشابوري، اثری است ارزشمند که به همت مرحوم دکتر محمود فاضل يزدی مطلق بر اساس نسخه ای منحصر به فرد به چاپ رسيده است.
2015-01-28 16:45:23

آیین گشایش مرکز کوشیارشناسی در دانشگاه گیلان برگزار شد

آیین گشایش «مرکز کوشیارشناسی» صبح امروز 8 بهمن در پژوهشکدۀ گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد.
2015-01-28 13:57:56

معرفی سفینة النجات زاهد تبریزی

میرزا قاسم، فرزند میرزا محسن تبریزی معروف به زاهد از سخنوران و شاعران نیمۀ دوم سدۀ یازدهم هجری است.
2015-01-28 11:50:01

گرشاسپنامه به تصحيح حبيب يغمايي

ماهنامۀ جهان کتاب در تازه ترین شماره (سال نوزدهم، شماره 8-10 (پياپي 308)، آبان - دي 1393) در بخش ویژۀ خود از حبیب یغمایی یاد کرده است.
2015-01-27 16:04:28

مخطوطات مکتبه آل الخرسان

جزء اول از فهارس مخطوطات الخزانه العلویه تحت عنوان «مخطوطات مکتبه الساده آل الخرسان» منتشر شد.
2015-01-27 14:03:43

انتشار شمارۀ 86 وقف میراث جاویدان

شمارۀ 86 فصلنامۀ فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی وقف میراث جاویدان (فصلنامه فرهنگي، تحقيقي، اجتماعي و تاريخي -) به صاحب امتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شد.
2015-01-27 12:45:50

کاشف (یا کشف) الویل فی معرفة امراض الخیل

کتاب کاشف (یا کشف) الویل فی معرفة امراض الخیل اثر ابوبکربن بدرالدین بیطار معروف به ابن منذر، كامل ترین اثر در زمینۀ اسب شناسی و اسب پزشکی در سده هاي میانه محسوب می شود .
2015-01-27 10:59:31

مُلْتَمسات انکُوری (اَنقروی)

ضمیمۀ 38 آینۀ میراث ملتمسات انکُوری (انَقروی) (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی(دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ شمارۀ 38، سال 1393)) منتشر شد.
2015-01-26 16:21:44

صفحه‌ها