شمارۀ سوم فصلنامۀ فرهنگ کرمانشاه

شمارۀ سوم فصلنامۀ فرهنگ کرمانشاه (فصلنامۀ پژوهشی، فرهنگی، هنری،) راهی پیشخوان شد.
2015-01-26 15:10:30

مرکز کوشیارشناسی در دانشگاه گیلان افتتاح می شود

مراسم افتتاح «مرکز کوشیارشناسی» روز چهارشنبه 8 بهمن در پژوهشکدۀ گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار می شود.
2015-01-26 12:51:52

نگاهی به هشت بهشت امیرخسرو دهلوی

هشت بهشت اثر امیرخسرو دهلوی از زیباترین منظومه های عاشقانۀ فارسی است که در فضای قصه های هزار و یک شبی از ارزش بسیاری برخوردار است
2015-01-26 11:47:25

گذری بر بوستان خیال

بوستان خیال مهم ترین اثر میرمحمدتقی جعفری حسینی احمدآبادی است.
2015-01-25 16:59:43

فهرست کتابخانه‌ای در استانبول با نسخه‌هایی از بقعه شیخ صفی!

در این فهرست، 97 دستنویس فارسی معرفی شده که بسیاری همان نسخ برده شده از ایران، بخصوص کتابخانۀ بقعۀ شیخ صفی‌الدین اردبیلی است.
2015-01-25 14:23:38

انسان کامل در متون عرفانی اسلامی

کتاب انسان کامل در متون عرفانی اسلامی نوشتۀ دکتر سید ابوالحسن مخزن موسوی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه بین‌المللی اهل بیت منتشر شد.‌
2015-01-25 12:43:04

مقایسۀ دو چاپ از دیوان عنصری

این پژوهش اختصاص دارد به سنجش دو تصحیح از دیوان عنصري.
2015-01-25 11:14:33

معرفي نسخه خطي « تعبير سلطاني » قاضي ابرقوهي و سيري در سبك نثر آن

خواب، رؤیا و تعبیر آن در تاریخ بشریت پیشینهاي قابل تأمل دارد. در قرآن و احادیث اهل بیت، به تأویل خواب اشاره هاي بسیاري شده است.
2015-01-24 17:29:23

ارائۀ آثار میراث مکتوب در بازار اینترنتی «موزاندو»

برخی از آثار مرکز پژوهشی میراث مکتوب در بازار اینترنتی «موزاندو» در اختیار کاربران قرار گرفته است.
2015-01-24 15:41:55

کهن ترین متن «من لا یحضره الفقیه» منتشر شد

همزمان با برگزاری اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، کهن ترین متن تاریخ دار، کتاب «من لا یحضره الفقیه» به صورت عکسی منتشر شد.
2015-01-24 14:31:26

صفحه‌ها