هويّت فيلسوفی ناشناخته از بغداد که ابن سينا با او مخالف بود: نکته ای ناظر به کتاب ديميتری گوتاس

در نسخه های المباحثات ابن سينا مکتوبی ديده می شود که به غلط از سوی بسیاری به عنوان نوشته خود ابن سينا تلقی می شده است.
2014-12-20 14:36:43

برگزاری کارگاه «کاربرد سکه‌شناسی در تاریخ‌پژوهی» با حضور دکتر حسن رضائی باغ بیدی

کارگاه دو روزه «کاربرد سکه‌شناسی در تاریخ‌پژوهی» به مدرسی دکتر حسن رضائی باغ بیدی در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار خواهد شد.
2014-12-20 12:50:51

طغرای مشهدی و رسالۀ کنزالمعانی

طغرای مشهدی از شاعران و نویسندگان سدۀ یازدهم هجری است.
2014-12-17 18:53:06

مسئولان شرایط کار علمی را برای پژوهشگران آماده کنند

مسئولان باید شرایط و لوازم کار علمی را به ویژه در حوزه هایی که دارای بازدۀ مالی مستقیم نیست و در نتیجه ، بخش خصوصی انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری در آن ندارد را فراهم کنند.
2014-12-17 12:34:21

مجله دراسات تاریخیة/ ش 36، 37 و 38

مجله دراسات تاریخیه، توسط بخش پژوهش‌های تاریخی بیت الحکمه عراق منتشر می‌شود.
2014-12-17 11:19:22

انتشار خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش خراسان)

این كتاب تصحيح و تنظيم جلد سيزدهم از تذكرۀ مير تقى‌الدين كاشانى است كه در ذكر شاعران خراسان است.
2014-12-16 16:48:59

تاریخ پزشکی ایران باستان

تاریخ پزشکی ایران باستان در هفت بخش نوشته شده و هر بخش خود دارای فصل های مختلف و بسیاری از فصل ها نیز دربردارنده چند گفتار هستند.
2014-12-16 12:48:22

برگزاری دوره «آشنایی با روش تصحیح متون» در کتابخانه ملک

دورۀ آموزشی «آشنايي با روش تصحيح متون» با تدریس «دکتر سيدمحمدمنصور طباطبایی» نسخه‌شناس و استاد دانشگاه تهران با آغاز فصل زمستان سال جاری در کتابخانه و موزۀ ملی ملک برگزار می شود.
2014-12-16 10:37:44

بازیابی یکی از نخستین مصادر نهج‌ البلاغه

ابوسلیمان، زید بن وَهْب جُهَنی، از قبیله جُهَینَه و از طایفه قُضاعَه بود که در کوفه سکونت داشت.
2014-12-15 16:28:32

برنامه های همایش یکروزه تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متأخر ( 7 الی 10 قمری)

همایش یکروزۀ «تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متأخر ( 7 الی 10 قمری)» روز سه شنبه 25 آذر در تالار مولوی ـ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
2014-12-15 15:23:28

صفحه‌ها