دنباله تحقيقات درباره شرف الدين مسعودي: مسعودیِ جهان دانش و مسعودیِ المباحث والشکوک

دربارۀ نويسنده جهان دانش شايد بيش از هر کس ديگری مرحوم دانش پژوه در تحقيقات و مقدمه های متعددی که بر کتابهای مختلف نوشته سخن رانده است.
2014-11-10 15:35:19

انتشار تصحیح دیوان شاه قاسم انوار

دیوان شاه قاسم انوار با مقدمه و تصحیح دکتر حسن نصیری جامی از سوی انتشارات مولی به چاپ رسید.
2014-11-10 14:38:23

معرفی نسخۀ نویافتۀ خطی از رشیدالدین وطواط

با حمله و تاراج قوم تاتار و از بین رفتن آثار و میراث گرانبهای مکتوب زبان پارسی، دورۀ خوارزمشاهیان کمتر مورد پژوهش و تحقیق دقیق ادبی و علمی قرار گرفته است.
2014-11-10 10:47:04

اندیشه های مورخان در عصر صفوی

دريافت عمق معناي تاريخ بشري، خصوصاً طي دو قرن اخير و هم‌زمان با پيشرفت علوم انساني در حوزۀ نظري، مورد توجه صاحبان نظر در اين علم قرار گرفته است
2014-11-09 15:43:44

تاریخ العراق الحدیث 1258 - 1918 م

کتاب حاضر تاریخ جدید عراق را مورد بررسی قرار داده است.
2014-11-09 13:56:22

گزارش کنفرانس سه روزة «تاریخ، حال و آینده ریاضیات و نجوم: بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی»

کنفرانس سه روزۀ «تاریخ، حال و آینده ریاضیات و نجوم: بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی» از تاریخ 10 تا 12 سپتامبر 2014 (19 تا 21 شهریور 93) در شهر باکو برگزار شد.
2014-11-09 12:30:11

پژوهشی در نظم قرآن

در این کتاب مبانی تاریخی و مسائل علم تناسب تحلیل علل پراکنده نمایی و عدم تفکیک موضوعی در قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
2014-11-09 11:20:30

نقد و بررسي كتاب «بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه»

نقد و بررسی كتاب «بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه» دوازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي خانه نقد موسسه خانۀ کتاب است که دوشنبه 19 آبان‌ماه برگزار مي‌شود.
2014-11-08 14:09:10

دو رسالۀ «مشابهات ربیعی» و «مجمع الغرایب» طغرای مشهدی

ملاطغرای مشهدی، از شاعران، نویسندگان و سخن سرایان عهد صفویه است که در سدۀ یازدهم هجری در مشهد به دنیا آمد.
2014-11-08 11:45:21

برگزاری همایش بزرگداشت 540 سال روابط دیپلماتیک ایران و لهستان

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت بزرگداشت 540 سال روابط دیپلماتیک بین ایران و لهستان همایشی را روز یکشنبه 18 آبان ماه برگزار می کند.
2014-11-08 10:23:41

صفحه‌ها