کتاب‌ها، مقدمه‌ها، نقدها، دانشمندان و ایران‌شناسان در یک مجلد

در این کتاب، مجموعه تقریظ ‌ها و انتقادها بر کتاب‌ها و رساله ‌هایی آمده است که تقی‌زاده مساعی جمیله نویسندگان آنها را خدمت بزرگی به طالبین اطلاع و ارباب معرفت و ذوق‌ یافته ‌اند.
2014-10-06 13:18:49

فراخوان یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد

فراخوان یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب که به همت مؤسسۀ خانل کتاب برگزار می‌شود، منتشر شد.
2014-10-06 12:34:29

ھمایش رودکی سمرقندی در تاجیکستان

کتابخانۀ ملی تاجیکستان همایش بین المللی «شعر استاد رودکی و سنّتگرایی در ادبیات فارسی تاجیکی» را در تاریخ 22-23 سپتامبر 2014 در شهر دوشنبه برگزار کرد.
2014-10-06 10:50:06

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی به شماره سوم رسید

سومین شماره از دورۀ جدید مجله زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، از مجموعه ویژه ‌نامه‌های نامه فرهنگستان، منتشر شد.
2014-10-06 10:27:04

سلسله‌ های محلی سلجوقی چگونه شکل گرفت؟

کتاب «سلجوقیان از آغاز تا فرجام» تألیفی جامع و کامل دربارۀ سلسلۀ سلجوقیان است.
2014-10-05 13:42:09

انتشار کتاب أقضیة خراسان حتی نهایة القرن الرابع الهجری

میراث مکتوب - مؤلف در این کتاب تاریخ قضائی خراسان تا قرن چهارم را مورد مطالعه قرار داده است. مطالعات تاریخی در مجامع دانشگاهی کشورهای عربی سمت و سوی خاصی یافته و توجه به شرق اسلامی قدیم، مد نظر آنها قرار گرفته است. جدیدترین کتاب در این زمینه، کتاب اقضیة خراسان می‌باشد. اصل کتاب یک رساله دانشگاهی بوده که به تازگی چاپ و منتشر شده است. مؤلف در این کتاب تاریخ قضائی خراسان تا قرن چهارم را مورد مطالعه قرار داده است. به عبارت دیگر، این کتاب یک کتاب تاریخ حقوق محسوب شده و توانسته زوایای کمتر مورد توجه تاریخ این منطقه را روشن کند. مؤلف بر آن است که نظم اداری خراسان با نظم قدیم اداری آن ناحیه پیوستگی دارد و چون قضاوت یک واحد از این نظم است، می‌تواند در شناخت بخشی از نظم اداری قدیم شرق ممالک اسلامی اثر بخش باشد. فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است: المقدمة
2014-10-05 12:23:33

کلیدهایی برای گشودن رازهای مثنوی

مؤلف در این کتاب از مثنوی به عنوان مهم ترین آثار در جهت خودشناسی نام می برد.
2014-10-01 12:51:38

بررسی تطبیقی شیوه‌های تزئینی خطوط کوفی و نستعلیق

بررسی تطبیقی شیوه‌های تزئینی خطوط کوفی و نستعلیق عنوان کتابی است که به تازگی از سوی انتشارات جمال هنر منتشر شده است.
2014-10-01 11:27:24

وجه تشابه تاریخ نگاری باستانی پاریزی با ابوالفضل بیهقی

بزرگداشت استاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، تاریخ‌نگار برجسته و استاد دانشگاه تهران عصر روز دوشنبه 7مهرماه 1393 در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
2014-09-30 16:26:10

اعراب وراهبرد نظام ساساني

کتاب اعراب وراهبرد نظام ساساني از سوی انتشارات امیرکبیرمنتشر شد.
2014-09-30 10:57:50

صفحه‌ها