نداشته‌های ما از ابن سینا بیشتر از داشته‌های ما است

کتاب الانصاف، به گفتۀ خود شیخ الرئیس در المباحثات، شامل ۲۸ هزار مسئله بوده، اما این کتاب در تاراج روزگار از بین رفته است.
2022-08-28 22:13:40

خرد موسیقایی ایرانی با ابن سینا شکل می گیرد

برخی معتقدند در قالب مکتب اسکولاستیک، فارابی را بیشتر در حوزه موسیقی عرب باید در نظر گرفت و رویکرد ایرانی با ابن سینا شکل گرفته است.
2022-08-28 21:38:40

لغت‌نامۀ دهخدا، روحِ ایران

در شرایطی که زبان فارسی و هویت ایرانی، آشکار و نهان مورد یورش قرار گرفته، اهمیت این بنیاد صد ساله از نگاه ملی دو چندان است.
2022-08-24 17:42:48

کتاب‌ها و مقالات چاپ شده توسط میراث مکتوب، با موضوع پزشکی

یکم شهریورماه به بزرگداشت ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، در تقویم رسمی ایران، روز پزشک نامگذاری شده است.
2022-08-24 17:16:14

داستان‌های رمزی در سنت فلسفۀ اسلامی و حکمت اشراق

نشست «مقایسۀ حی‌ بن‌ یقظانِ ابن طفیل و قصه الغربه الغربیه سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی پرویز عباسی داکانی برگزار ‌شد.
2022-08-24 15:57:14

دربارۀ اندیشه‌های شیخ الرئیس در گفت‌وگو با محمدعلی دیباجی

محمدعلی دیباجی در گفت‌وگویی به برخی از پرسش‌ها و شبهاتی که در مورد نظام فکری و اندیشه‌ای ابوعلی سینا مطرح شده، پاسخ گفته است.
2022-08-24 15:21:35

نمایش شش نسخه ارزشمند خطی پزشکی

شش نسخه ارزشمند خطی پزشکی، داروسازی و دیگر دانش‌های وابسته از دانشمندان بزرگ طب در تاریخ ایران و اسلام، در کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمد.
2022-08-24 14:38:35

تأملی در رابطۀ پزشکی و فلسفه نزد جالینوس و ابن‌سینا

بهترین راه برای فهم ارتباط پزشکی و فلسفه، تأمل در آثار فیلسوف-پزشکانی است که کوشیده‌اند اشارات نظری دقیق از نحوۀ این تعامل به دست دهند.
2022-08-23 16:41:11

به یاد محمد پروین گنابادی

محمد پروین گنابادی از معلمی تا نمایندگی مجلس و تألیف لغتنامه را در کارنامه خود دارد.
2022-08-23 15:21:08

بزرگداشت ابن سینا و محمد بن زکریای رازی

برنامه «دو طبیب پرآوازه» به مناسبت روز پزشک و روز داروساز، با هدف بزرگداشت ابن سینا و محمد بن زکریای رازی، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.
2022-08-23 14:46:54

صفحه‌ها