تاریخ نگاری عربی در دورۀ میانه

میراث مکتوب - مطالعات تاریخی در دنیای علوم انسانی امروزین به سمت بین رشته ای شدن پیش می رود و محققانی که دربارۀ پدیدارهای گذشته به تولید علم می پردازند نیز در این روند با تعامل نظری و روشی با دیگر حوزه های علوم انسانی، از جمله ادبیات، جامعه شناسی و فلسفه، امکان بازروایت گذشته را به شیوه های مختلف پیدا می کنند.

تاریخ‌نگاری عربی در دوره میانه پژوهشی است که به زمینه‌های اجتماعی و ساختارهای روایی متون تاریخ‌نگاری اسلامی پیشامدرن می‌پردازد که به زبان عربی نوشته شده‌اند و با بهره‌گیری از تأملات نظری جدید درباره نوشته‌های تاریخی در قرون وسطای اروپا، رویکردهای برگرفته از علوم اجتماعی و مطالعات ادبی را برای پژوهش روی دو اثر معروف وقایع‌نگاری دوره ایوبیان به هم می‌آمیزد. نتیجه آنکه مؤلفان این آثار، مفسران فعال جامعه‌هایشان بوده‌اند و هم در محیط اجتماعی‌شان و هم در شکل‌دادن به متن‌هایشان نقش مهمی داشته‌اند. این کتاب، با بهره بردن از یک رهیافت نظری نو به تاریخ‌نگاری عربی پیشامدرن، خوانشی اصیل از این متون عرضه می‌کند و می‌تواند نقش چشمگیری در حوزه رو به رشد مطالعات تاریخ‌نگاری ایفا کند.

کتاب تاریخ نگاری عربی در دورۀ میانه با اینکه به لحاظ موضوعی در حوزۀ مطالعات تاریخ نگاری اسلامی دورۀ ایوبیان قرار می گیرد اما می تواند الگویی عملی برای تحقیقات تاریخی دربارۀ دیگر حوزه های مطالعات اسلامی و نیز تاریخ نگاری دیگر دوره ها نیز باشد. این کتاب مصداقی از آثار روشمند و با قاعده های نظری مشخص است که با آشکارسازی مبانی فکری در اجزاء مختلف کتاب، ارتباط بین همۀ بخش ها و نیز استنتاج های مؤلف قابل رهگیری و نقد و بررسی می شود. ترکیب زمینه گرایی اجتماعی و فکری با رویکردهای نقد ادبی که امروزه در سنت های فکری پسامدرن مورد توجه قرار گرفته .

فهرست مقدمۀ کتاب به شرح زیر است:

مقدمه مترجم
تقدیر و تشکر نویسنده
چند نکته درباره ارجاعات و دوره‌بندی
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: پیشینه تاریخی و تاریخ‌نگارانه
فصل سوم: بافت‌های اجتماعی
فصل چهارم: بافت‌های فکری
فصل پنجم: عاملیت متنی 1: عنوان‌‌ها، بخش‌‌های پایانی و تاریخی‌سازی
فصل ششم: عاملیت متنی 2: تنظیم خُرد، نقش‌مایه‌ها و اندیشه سیاسی
فصل هفتم: پذیرش پس از قرن هفتم
فصل هشتم: نتیجه‌گیری
پیوست
کتابنامه
نمایه
فهرست جدول‌ها
فهرست شکل‌ها

هیرشلر،کنراد ، تاریخ‌ نگاری عربی در دوره میانه ( مؤلف در مقام کنشگر)، مترجم: زهیر صیامیان گرجی، تهران، سمت، 304  صفحه، بها: 140000ريال

مقدمۀ کتاب را اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.