پروفسور ویکتور الکک درگذشت

میراث مکتوب - پروفسور ویکتور الکک، مدیر مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه «روح القدس» لبنان درگذشت.

ویکتور الکک در سال 1336 میلادی در خانواده ای فرهنگی در لبنان متولد شد. پروفسور الکک شاعر لبنانی، دکترای خود را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در سال 1960 و زیر نظر بدیع‌الزمان فروزانفر نوشت. او علاوه بر زبان های فارسی، با زبان فرانسه و برخی دیگر از زبان‌های قدیم و جدید آشنا بود. از این شاعر لبنانی بیش از 20  کتاب از جمله «تاثیر فرهنگ عربی بر شعر منوچهری دامغانی» و «بدیعیات الزمان» منتشر شده است.

مرکز پژوهشی میراث مکتوب ضایعه درگذشت این استاد دانشگاه را تسلیت می گوید.