شمارۀ 39 ادبیات تطبیقی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید ادبیات تطبیقی (سال دهم، شماره 39، پاییز 1395) منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره از ادبیات تطبیقی به شرح زیر است:

مقایسه سفر روحانی ادریس(ع) در فرهنگ اسلامی و دانته در كمدی الهی/محمد تقی ایمان پور، محمد رضا ناظری  

تحلیل تطبیقی فراقیه در اشعار عربی و فارسی/نسرین زرگرزاده دزفولی ، عباس ماهیار ، احمد  ذاكری

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی و سیاسی در شعر جواهری و فرخی یزدی/شمسی واقف زاده

درآمدی بر تاریخ تحول و نوگرایی در ایران و مصر با تاكید بر دیدگاه های عبدالرحیم طالبوف و رفاعه طهطاوی/ حسن دادخواه ، محمدرضا علم ، معصومه تنگستانی

نمادگرایی در دو رمان «جزیره سرگردانی» و «حبی الاول»/ زهره رنجبرپور ، علی اصغر روانشاد، مختار عابدی

بررسی مكتب رمانتیسم و نئو كلاسیسم در اشعار م. سرشك و عبدالمعطی حجازی/ مهدی ممتحن ، سكینه صاحلی زاده ، سهراب سعیدی ، محمد اسفندیاری مهنی 

نقش آداب و رسوم اجتماعی ایران در ادبیات معاصر عراق با تكیه بر اشعار جواهری، نجفی، سیاب و بیاتی/علی تشكری ، ابراهیم دیباجی ، محمود شكیب  

صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت    

مدير مسئول:  دكتر مهدی ممتحن    

سردبير:  دكتر بهرام مقدادى