مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 70 - 71/ 6

معرفی مجموعۀ خطی کتابخانۀ وزیری یزد

میراث مکتوب - در پانزدهم فروردین 1334 ش، کتابخانه ای کوچک اما دربردارندۀ کتاب های نفیس و ارزنده، در دهلیز شمالی مسجد جامع کبیر یزد، واقع در مکان آرامگاه امامان جماعت مسجد جامع، آغاز به کار کرد.

هستۀ اولیۀ کتابخانه متشکل از دو هزار جلد کتاب چاپی و خطی اهدایی حجت الاسلام حاج سیدعلی محمد وزیری یزدی، روحانی پر نفوذ و محبوب شهر، بود که آنها را باشوق و ذوق فراوان در مدتی نزدیک به پنجاه سال از گوشه و کنار ایران و حتی کشورهای همسایه، به ویژه عراق، فراهم کرده بود.

متن کامل این نوشتار به قلم حسین مسرت که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مردادآبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.